İşletmeye Değer Katan Yatırım - Atiker Yazılım
E-Defter
     E-Defter
   

  e-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik defter genel tebliği sıra no:1 ile yürürlüğe girmiştir;

   

  e-Defter; http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

   

  Zorunluluk kapsamına giren defterler

  • Yevmiye defteri
  • Büyük Defter (Defter-i Kebir)
   

  e-Defter mükellefleri Kimlerdir?

   

  04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar  e-Defter Mükellefidirler.

   

  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar  e-Defter Mükellefidirler.

   

  e-Defter geçiş süreci

   

  Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

   

  Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

   

  Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir .

   

  Defterler XBRL standardı ile oluşturulur ve mali mühür ile imzalanır. Başkanlık sisteminde arızi bir durum olması durumunda defterlerde zaman damgası kullanımı gerçekleştirilir.

   

  Platform bağımsız e-defter, muhasebe programına bağlı olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-defter oluşturma kavramını ifade eder.

   

  e-Defter ile İş Akışı:

  • Yevmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır,
  • Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır,
  • Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır,
  • Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır,
  • Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır.
  • Hatasız oluşan dosyalar GIB’in sitesine yüklenir.
   

  Eğer yukarıdaki sıralamada herhangi bir hata oluşur ise, e-defter hazırlanamaz.

   

  ATIKSE üzerinden tutulan muhasebe verilerimizi ek uygulamamız ile e-defter’e dönüştürüyoruz… Daha sonra ise GIB’e  gönderebilir ve alabaliriz. Örnek ekranlar :

   

  Kebir ve yevmiye defteri oluşturmadan önce boyut hesabı yapılabilir ve sonra istenilen boyutlarda oluşturulabilir.

   

  İmzalanan ve oluşturma işlemi tamamlanan defter ve parçaları ilgili arşiv dosyalarında barındırılır.

   

   

  e-defter görüntüle programı ile de var olan doküman incelenebilir.

  yukari